Sistemes d'informació

L’LRC ha desenvolupat un Sistema d’Informació i Gestió de Laboratoris anomenat EYRA que integra els aspectes tècnics, de gestió, logística i qualitat del laboratori.
La missió d’Eyra és oferir als Laboratoris l’automatització mitjançant solucions software basades en estandarts tecnològics, interoperant amb la resta de sistemes dels Hospitals, proporcionant interfícies als diferents tipus d’usuaris i donant els serveis necessaris per realitzar els processos analítics.