Sistema Integrat de Gestió

El Laboratori de Referència de Catalunya, SA és una empresa que es dedica a les anàlisis clíniques, un laboratori orientat al servei del client. Una organització que ha consolidat una manera diferent de com poden ser els laboratoris dins del sistema de la salut, amb la incorporació de servei, organització i el sistema d’informació EYRA.

El volum d’activitat i el nombre de centres sanitaris que tenen el LRC com a centre de referència, és fruit de l'esperit innovador en la gestió, de la cuidada relació amb els clients, de l'aposta decidida per la qualitat i de la preparació i dedicació de tota l’organització.

El Laboratori de Referència de Catalunya, SA ofereix als centres sanitaris i als seus professionals la informació en anàlisis clíniques que necessiten com a suport al diagnòstic i a les decisions clíniques que els ajuden a millorar l’atenció als seus usuaris. Una informació amb la qualitat tècnica que estableixen els referents internacionals.

AdjuntMida
Política de qualitat de l'LRC92.1 KB
Política ambiental de l'LRC90.49 KB