Participació en fòrums científics

Des de la seva creació, el LRC ha apostat per la qualitat, participant en programes de control extern tant nacionals com internacionals. Entre aquests programes es troben el College of American Pathologist CAP, UK NEQAS, Labquality i programes nacionals com el de la FPCQLC, AEFA i SEIMC.

L’LRC entén que la formació continuada és un dels valors afegits que pot proporcionar.

D’altra banda, l’LRC participa en comissions hospitalàries, sessions clíniques, grups de treball, cercles de qualitat, etc… I compta amb una unitat docent de pre i post grau que està reconeguda per a la docència d'especialistes en anàlisis clíniques amb capacitat d'1 resident l'any.

L’LRC, degut a la seva relació amb l’IMIM, el PRBB i l’IMAS, té una trajectòria continuada de participació en projectes de recerca, assaigs clínics i estudis multicèntrics.