Assessoria

Una de les línies de serveis del LRC és l’Assessorament: científic, Informàtic, en Gestió de la qualitat, en Compres, en Recursos Humans, en Equipaments, en estudis de la Informació i en Investigació aplicada.