Anàlisis clíniques

L’LRC ofereix als centres sanitaris i als seus professionals la informació en anàlisis clíniques que necessiten com a suport al diagnòstic i a les decisions clíniques que els ajudaran a millorar l’atenció als seus usuaris.
L’LRC disposa d’una xarxa de Laboratoris Hospitalaris i d’un Laboratori Central de Referència. Posa a disposició dels seus clients un ampli catàleg de proves de totes les àrees de coneixement: Bioquímica, Immunoassaig, Hematologia, Hemostàsia, Autoimmunitat, Immunologia, Al·lèrgia, HPLC, IFI, ELISA, Toxicologia, Citometria de Flux, Nefelometria, Microscopia, Electroforesi, Microbiologia, Serologia, Biologia molecular, Citologia hematològica, Citogenètica, Farmacogenètica, etc. A través de convenis d’innovació diagnòstica amb l’Hospital del Mar i IMIM-PRBB que garanteixen la transferència de coneixement de la recerca a la pràctica diària, l’LRC es prepara pel diagnòstic del futur i pot oferir determinacions d’avantguarda.