Estatuts de l'LRC

Descargar

Modificació estatuts de 22 de febrer de 2011

Descargar

Modificació estatuts de 29 de juliol de 1998

Descargar

Modificació estatuts de 29 de juny de 2016

Descargar

Modificació estatuts de 30 de juliol de 2015

Descargar

Modificació estatuts de 31 de maig de 2016

Descargar